Category Archives: Blog Giao Đệ

Blog Giao Đệ

Blog Giao Đệ
Blog Giao Đệ

25 tuổi có quá trễ để lập nghiệp?

25 tuổi có quá trễ để lập nghiệp?

Bạn năm nay bao nhiêu tuổi, mình đã 25 tuổi chưa? nhiều bạn của tôi ở tuổi này đã có được sự nghiệp, thu nhập ổn định, gia đình ấm êm, cũng có nhiều bạn vẫn đang loay hoay với việc chọn lựa nghề nghiệp, cũng 25 tuổi thì với nhiều người không phải là

Nên Có Thái Độ Nào Về Đại Dịch?

Nên Có Thái Độ Nào Về Đại Dịch?

Tình trạng của bạn hiện tại thế nào? thất nghiệp với quá nhiều thời gian rảnh rỗi? hay thậm chí tệ hơn? Dù gì chăng nữa thì chúng ta cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, nhiều người trong chúng ta rơi vào khủng hoảng, cũng nhiều người chọn một cách nhìn